Geoloogia teadur

jobad.vacancies

1

jobad.deadline

30.04.2023

jobad.job-location

Tallinn, Ehitajate tee 5

jobad.work-time

general.employment-modes.FULL_TIME_WORK

jobad.work-assign

TalTech geoloogia instituut ootab avaldusi geoloogia teaduri ametikoha täitmiseks. Ametikoht asub maavarade ja rakendusgeoloogia osakonnas.


Teaduri ametikoha eesmärgiks on teadus-ja arendustegevuses osalemine ning seotud õppetöö läbiviimine maavarade geoloogia ning rakendusgeoloogia valdkonnas.


Töö sisu


Teaduri tööülesannete hulka kuulub TA projektide elluviimine, uuringute planeerimine ja läbiviimine ning tulemuste publitseerimine.  Teadustegevuse fookuses on Eesti maavarade geoloogia, sekundaarsete toormete väärindamine ning rakendusgeoloogilised probleemid. Tööülesannete hulka kuulub ka õppetöö läbiviimine erinevatel õppeastmetel (10-20% tööajast).

jobad.education

Doktorikraad geoloogia, keskkonnakeemia või füüsika valdkonnas

jobad.work-exp

Edukal kandidaadil on doktorikraad geoloogia, keskkonnakeemia või füüsika valdkonnas koos erialase töökogemusega ning publitseeritud teadustulemustega. Järeldoktorantuuri läbimine ei ole nõutav. Eelistatud on kandidaadid, kellel on eelnev praktiline kokkupuude mõne järgmise analüüsimeetodiga: röntgenstruktuuranalüüs, massispektromeetria, polarisatsioonimikroskoopia. 

jobad.lang-skill

Eesti ja inglise keel kõrgtasemel

jobad.doc-required

Kandideerimisel nõutavad dokumendid

Kandideerimiseks palume hiljemalt 30. aprilliks 2023 saata läbi kandideerimislingi, vajutades nuppu „Kandideeri kohe“ järgmised dokumendid:


 • motivatsioonikiri;
 • antud ametikohale vastavat haridust tõendavate dokumentide koopiad; 
 • CV koos publikatsioonide loeteluga;
 • akadeemilise tegevuse portfoolio, mis sisaldab motiveeritud enesehinnangut akadeemilise karjääri korralduse määruse lisas 3 „Akadeemilise hindamise maatriks“ toodud teaduri ametikoha nõuete täitmise kohta (esitab ülikooli töötaja) või vabas vormis senise akadeemilise tegevuse ja tööks vajalike kompetentside hinnang (esitab väliskandidaat);
 • kandidaadi soovil muud olulised dokumendid.


Lisainfot kandideerimiseks vajalike dokumentide ja värbamisprotsessi kohta saab aadressil konkurss@taltech.ee.

jobad.add-info

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on Eestis ainuke tehnika- ja IT-teaduse ning –hariduse eestvedaja, kus viiakse läbi kõrgharidusõpet kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses. TalTechi missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis. Ülikoolis töötab üle 2000 töötaja, õpib üle 10 000 üliõpilase ja vilistlasi on ülikoolil pea 70 000. 

jobad.org-offers

Pakume konkurentsivõimelist palka, töötamist rahvusvahelises ja interdistsiplinaarses akadeemilises meeskonnas, erinevaid enesetäiendamise võimalusi, põnevaid väljakutseid ning võimalust kaasa aidata jätkusuutlikuma maapõue- ja toormevaldkonna innovatsioonile Eestis. 


TalTechi roheline ülikoolilinnak Mustamäel on kompaktne ning hõlmab Tallinna Teaduspark Tehnopoli. Väärtustame madalat hierarhiat, akadeemilist vabadust ning paindlikku tööaja korraldust töö- ja pereelu tasakaalustamiseks. Ülikool pakub personaalseid koolitus- ja arendusvõimalusi, töötajate tunnustamist, sportimisvõimalusi TalTech Spordihoones ning töötajate ühisüritusi. 

general.industry-categories.EDUCATION_SCIENCEgeneral.industry-categories.PRODUCTION_MANUFACTURING
 • jobad.contract-period: 01.06.2023
 • jobad.workload: 1
jobad.apply-btn
 • jobad.organization

  Geoloogia instituut

 • jobad.email

  rutt.hints@taltech.ee

 • jobad.phone

  620 3036

 • jobad.contact-person

  Rutt Hints

 • jobad.web-page

  https://taltech.ee/

 • jobad.address

  general.countries.EST, general.regions.HARJUMAA, general.towns.TALLINN

  Ehitajate tee 5