This is ssr

Keemia vanemlektor

Ametikohtade arv

1

Kandideerimise tähtaeg

30.06.2023

Töö asukoht

Kohtla-Järve, Järveküla tee 75

Tööaeg

Täistööaeg

Tööülesanded

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž ootab avaldusi vanemlektori ametikoha täitmiseks keemia valdkonnas. Ametikoha eesmärgiks on kõrghariduse esimesel ja teisel astmel loengute, praktikumide ning harjutustundide läbiviimine, eksamite/arvestuste vastuvõtmine ja üliõpilaste juhendamine ning teadus- ja uurimistöös osalemine.


Töö sisu:


 • õppetöö korraldamine ja läbiviimine keemiatehnoloogia valdkonnas ning kaasnev õppearendustöö (polümeeride erikursus; kütuste klassifitseerimine ja standardiseerimine; instrumentaalanalüüsi erikursus, katalüüs kütusetööstuses);
 • uute keemia ja keemiatehnoloogiaga seotud õppeainete arendamine;
 • osalemine teadustegevuses;
 • arendustegevus ametikohaga seotud valdkonnas, sh üliõpilaste uurimis- ning lõputööde juhendamine ja retsenseerimine;
 • õppetööga seotud komisjonides osalemine;
 • koostöö valdkonna teadusgruppide ja ettevõtetega;
 • valdkonna populariseerimine. 


Ametikoha täitmine ja tööle asumine kokkuleppel, tööleping on tähtajatu.

Haridus

Doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Erialane kogemus

Otsime spetsialisti, kellel oleks olemas teadmised-oskused või soov areneda järgmistes valdkondades:


 • keemiatehnoloogia; 
 • jäätmete ümbertöötlemine ja saadud keemiliste toodete arendamine;
 • polümeerid.


NÕUTAVAD OSKUSED: 


 • doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon keemia ja/või keemiatehnoloogia valdkonnas;
 • tööks vajalik keelteoskus: eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus kesktasemel. 


KASUKS TULEB:

 • eelnev akadeemilise õpetamise kogemus;
 • teiste võõrkeelte oskus.

Keeleoskus

Eesti keel kõrgtasemel, inglise keel kesktasemel.

Kandideerimisel nõutavad dokumendid

Kandideerimiseks palume hiljemalt 30. juuniks 2023 saata läbi kandideerimislingi, vajutades nuppu „Kandideeri kohe“ järgmised dokumendid:


 • motivatsioonikiri;
 • antud ametikohale vastavat haridust tõendavate dokumentide koopiad; 
 • CV koos publikatsioonide loeteluga; 
 • akadeemilise tegevuse portfoolio, mis sisaldab motiveeritud enesehinnangut akadeemilise karjääri korralduse määruse lisas 3 „Akadeemilise hindamise maatriks“ toodud vanemlektori ametikoha nõuete täitmise kohta (esitab ülikooli töötaja) või vabas vormis senise akadeemilise tegevuse ja tööks vajalike kompetentside hinnang (esitab väliskandidaat);
 • kandidaadi soovil muud olulised dokumendid.


Lisainfot kandideerimiseks vajalike dokumentide ja värbamisprotsessi kohta saab aadressil konkurss@taltech.ee.

Lisainformatsioon

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Virumaa kolledž on regionaalne akadeemiline õppeasutus, kes panustab kõrgetasemelisse ja konkurentsivõimelisse tehnika- ja insenerialase kõrghariduse andmisesse ning arendus- ja innovatsioonitegevusse.


Õpetamine põhineb motiveeritud ja kompetentsetel töötajatel ning koostööl ettevõtetega. Kolledži lõpetajad on ettevõtlikud, ambitsioonikad ning tööjõuturul kõrgelt hinnatud. Virumaa kolledž vastutab inseneride järelkasvu ja tehnikakultuuri edendamise eest Ida-Virumaal.

Ettevõte/organisatsioon pakub

 • Panustame oma töötajate tervisesse: tervisepäevad, sporditoetus, tervisekontroll, prillide kompensatsioon, psühholoogiline nõustamine; 
 • Pakume lisapuhkust: jõulupuhkus, suvine tööaeg;
 • Oluliste tähtpäevade meelespidamine ja tähistamine: töötajate juubelid, laste jõulupidu;
 • Toetame ühtsustunnet: korraldame ühisüritusi ja väljasõite Eesti ilusatesse kohtadesse.
Haridus/teadusTootmine/Töötlemine
 • Töökoormus: 1
Kandideeri kohe
 • Ettevõte/organisatsioon

  Virumaa Kolledž

 • E-mail

  natalja.pavlova@taltech.ee

 • Telefon

  +372 336 3920

 • Kontaktisik

  Natalja Pavlova

 • Ettevõtte kodulehekülg

  https://taltech.ee/

 • Aadress

  Eesti, Ida-Virumaa, Kohtla-Järve

  Järveküla tee 75