This is ssr

Tööheaolu peaspetsialist

Tartu Ülikool on üle 4000 töötaja ja 14 000 üliõpilasega Eesti suurim ning vanim akadeemilise elu keskus. Ülikoolilinna miljöö ja hea töö- ning elukeskkond on meelitanud siia tippteadlasi ja -spetsialiste ligi 400 aastat.

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut vastutab Eesti õpetajate, tugispetsialistide, haridusjuhtide ja -innovaatorite järelkasvu ja professionaalse arengu eest. Me väärtustame kõrgelt hoolivust, pühendumust, vabadust, õiglust, teaduspõhisust ja koostööd. Instituudis töötab palju hindamatu praktilise kogemusega õppejõude ning tegutsevad rahvusvaheliselt kõrge tasemega teadusrühmad. Tartu vanalinnas Toome nõlval paikneva haridusteaduste instituudi moodustavad seitse allüksust ligi 100 töötajaga.

Ootame Sind kandideerima tööheaolu peaspetsialisti ametikohale Tartu Ülikooli haridusteaduste instituuti. Sinu panuseks on tööheaolu süsteemne ja proaktiivne juhtimine meie kollektiivis.

Ametikohtade arv

1

Kandideerimise tähtaeg

23.08.2024

Töö asukoht

Jakobi 5, Tartu

Tööülesanded

 • Tervikliku tööheaolu strateegia loomine ning seda toetava tegevuskava väljatöötamine ja elluviimine koostöös instituudi töötajatega.
 • Juhtide ja töötajate nõustamine tööheaolu ja vaimse tervise teemadel.
 • Koolitusvõimaluste pakkumine ja/või koolitamine tööheaolu teemadel. 
 • Tööheaolu mõtestamine ja väärtustamine akadeemilises organisatsioonikultuuris.
 • Tööheaolu strateegia ja tegevuskava tõhususe hindamine.
 • Tööheaolu valdkonnas instituudi arendustegevustesse panustamine.

Haridus

Magistrikraad (eelistatult psühholoogia, personalijuhtimise või terviseedenduse erialal).

Erialane kogemus

 • Varasem kogemus tööheaolu või personalijuhtimise valdkonnas.
 • Laialdased ja teaduspõhised teadmised tööheaolust ja organisatsioonipsühholoogiast.

Isikuomadused

 • Suurepärane suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus.
 • Delikaatsus, eetilisus, empaatilisus ja usaldusväärsus.
 • Valmidus tööprotsesse ning lahendusi luua ja muutusi juhtida.
 • Iseendast ja teistest hooliv.
 • Väga hea koostööoskus.
 • Paindlikkus ja pingetaluvus.
 • Tasakaalukus.
 • Süsteemsus ja sihikindlus.

Keeleoskus

Väga hea eesti keele ja inglise keele oskus.

Kandideerimisel nõutavad dokumendid

 • CV
 • Video (kuni 5 minutit), kus avad:
 1. Milline on Sinu arusaam töökeskkonnast, mis arvestab ja toetab töötajate heaolu, ning kuidas saaks haridusteaduste instituut selleni jõuda?
 2. Miks oled Sina hea kandidaat tööheaolu peaspetsialistina haridusteaduste instituudile?
 3. Milline võiks olla Sinu tööpäev, millele vaatad õhtul tagasi rahuloluga?
 4. Milline on Sinu palgaootus (brutos)?

Lisainformatsioon

Töökoormus võib olla vahemikus 0,75-1,0.

Ettevõte/organisatsioon pakub

 • Võimalus teha tähenduslikku tööd ning disainida tööheaolu strateegiat ja tegevuskava ning neid tervikuna juhtida.
 • Igakülgne toetus sõbralikelt kolleegidelt tööheaolu edendamisel.
 • Võimalus töötada uues kaasaegses töökeskkonnas Tartu vanalinnas.
 • Lai valik koolitusi ja enesetäiendusvõimalusi.
 • Paindlikkus oma töö korraldamisel.
 • Põhipuhkus 35 päeva aastas.
 • Tervise- ja spordikulude toetus, tervisepäeved.
 • Haigestumisel hüvitis 2.-8. haiguspäeva eest 100% ulatuses.


Loe, mida TÜ veel oma töötajatele pakub.

Avalik sektorHaridus/teadusPersonalijuhtimine
Kandideeri kohe