This is ssr

Energeetika vanemlektor

Ametikohtade arv

1

Kandideerimise tähtaeg

30.06.2023

Töö asukoht

Kohtla-Järve, Järveküla tee 75

Tööaeg

Täistööaeg

Tööülesanded

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž ootab avaldusi vanemlektori ametikoha täitmiseks energeetika valdkonnas. Ametikoha eesmärgiks on energeetika ja energiatehnoloogia valdkonnas õppetöö läbiviimine ning teadus-ja arendustegevuses osalemine.


Töö sisu:


 • loengute ja seminaride läbiviimine energeetika ja energiatehnoloogia  valdkonnas, laboratoorsete tööde juhendamine;
 • osalemine teadusrühma töös, teadusajakirjade ja -kogumike toimetamine ja avaldamine ning konverentsidel osalemine;
 • osalemine koostööprojektides ja ekspertiisides;
 • laboratoorse baasi arendamine;
 • õppekavade koostamine ja ekspertiis;
 • oma valdkonnas rakenduskõrghariduse, bakalaureuse- ja magistritööde juhendamine.


Ametikoha täitmine ja tööle asumine kokkuleppel, tööleping on tähtajatu.

Haridus

Doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

Erialane kogemus

Ametikohal on vajalik:


 • doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon energeetika või lähedasel erialal;
 • eelistatud on kandidaadid, kellel on teadmisi erinevate energia-, soojus- ja IT-süsteemide projekteerimisest, koos toimima panemisest ja/või remontimisest;
 • tööks vajalik keeleoskus: eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus kesktasemel.

Keeleoskus

Eesti keel kõrgtasemel, inglise keel kesktasemel.

Kandideerimisel nõutavad dokumendid

Kandideerimiseks palume hiljemalt 30. juuniks 2023 saata läbi kandideerimislingi, vajutades nuppu „Kandideeri kohe“ järgmised dokumendid:


 • motivatsioonikiri;
 • antud ametikohale vastavat haridust tõendavate dokumentide koopiad; 
 • CV koos publikatsioonide loeteluga; 
 • akadeemilise tegevuse portfoolio, mis sisaldab motiveeritud enesehinnangut akadeemilise karjääri korralduse määruse lisas 3 „Akadeemilise hindamise maatriks“ toodud vanemlektori ametikoha nõuete täitmise kohta (esitab ülikooli töötaja) või vabas vormis senise akadeemilise tegevuse ja tööks vajalike kompetentside hinnang (esitab väliskandidaat);
 • kandidaadi soovil muud olulised dokumendid.


Lisainfot kandideerimiseks vajalike dokumentide ja värbamisprotsessi kohta saab aadressil konkurss@taltech.ee.

Lisainformatsioon

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Virumaa kolledž on regionaalne akadeemiline õppeasutus, kes panustab kõrgetasemelisse ja konkurentsivõimelisse tehnika- ja insenerialase kõrghariduse andmisesse ning arendus- ja innovatsioonitegevusse.


Õpetamine põhineb motiveeritud ja kompetentsetel töötajatel ning koostööl ettevõtetega. Kolledži lõpetajad on ettevõtlikud, ambitsioonikad ning tööjõuturul kõrgelt hinnatud. Virumaa kolledž vastutab inseneride järelkasvu ja tehnikakultuuri edendamise eest Ida-Virumaal.

Ettevõte/organisatsioon pakub

 • Panustame oma töötajate tervisesse: tervisepäevad, sporditoetus, tervisekontroll, prillide kompensatsioon, psühholoogiline nõustamine; 
 • Pakume lisapuhkust: jõulupuhkus, suvine tööaeg;
 • Oluliste tähtpäevade meelespidamine ja tähistamine: töötajate juubelid, laste jõulupidu;
 • Toetame ühtsustunnet: korraldame ühisüritusi ja väljasõite Eesti ilusatesse kohtadesse.
Haridus/teadusEnergeetika/elekter
 • Töökoormus: 1
Kandideeri kohe
 • Ettevõte/organisatsioon

  Virumaa Kolledž

 • E-mail

  mare.roosileht@taltech.ee

 • Telefon

  +372 520 1853

 • Kontaktisik

  Mare Roosileht

 • Ettevõtte kodulehekülg

  https://taltech.ee/

 • Aadress

  Eesti, Ida-Virumaa, Kohtla-Järve

  Järveküla tee 75