This is ssr

Automaatika lektor

Ametikohtade arv

1

Kandideerimise tähtaeg

30.06.2023

Töö asukoht

Kohtla-Järve, Järveküla tee 75

Tööaeg

Täistööaeg

Tööülesanded

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž ootab avaldusi lektori ametikoha täitmiseks automaatika valdkonnas. Ametikoha eesmärgiks on kõrghariduse esimesel ja teisel astmel loengute, praktikumide ja harjutustundide läbiviimine, eksamite/arvestuste vastuvõtmine ning üliõpilaste juhendamine. 


Töö sisu:


 • õppetöö korraldamine ja läbiviimine IKT ja automaatika valdkonnas (õppeained Automaatikavahendid, Automaatika süsteemide projekteerimine, Protsessijuhtimine jms) ning kaasnev õppearendustöö;
 • arendustegevus ametikohaga seotud valdkonnas, sh üliõpilaste uurimis- ning lõputööde juhendamine ja retsenseerimine;
 • õppetööga seotud komisjonides osalemine;
 • koostöö valdkonna teadusgruppide ja ettevõtetega;
 • valdkonna populariseerimine.


Ametikoha täitmine ja tööle asumine kokkuleppel, tööleping on tähtajatu.

Haridus

Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

Erialane kogemus

Otsime spetsialisti, kellel oleks olemas teadmised-oskused järgmistes 

valdkondades: 

 • automaatika;
 • infotehnoloogia. 


NÕUTAVAD OSKUSED:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, mida täiendab vähemalt 5-aastane erialane töökogemus või õpetamise kogemus erialal;
 • tööks vajalik keelteoskus: hea eesti keele oskus.


KASUKS TULEB: 

 • eelnev akadeemilise õpetamise kogemus; 
 • teiste võõrkeelte oskus.

Keeleoskus

Hea eesti keele oskus.

Kandideerimisel nõutavad dokumendid

Kandideerimiseks palume hiljemalt 30. juuniks 2023 saata läbi kandideerimislingi, vajutades nuppu „Kandideeri kohe“ järgmised dokumendid:


 • motivatsioonikiri;
 • antud ametikohale vastavat haridust tõendavate dokumentide koopiad; 
 • CV koos publikatsioonide loeteluga; 
 • akadeemilise tegevuse portfoolio, mis sisaldab motiveeritud enesehinnangut akadeemilise karjääri korralduse määruse lisas 3 „Akadeemilise hindamise maatriks“ toodud lektori ametikoha nõuete täitmise kohta (esitab ülikooli töötaja) või vabas vormis senise akadeemilise tegevuse ja tööks vajalike kompetentside hinnang (esitab väliskandidaat);
 • kandidaadi soovil muud olulised dokumendid.


Lisainfot kandideerimiseks vajalike dokumentide ja värbamisprotsessi kohta saab aadressil konkurss@taltech.ee.

Lisainformatsioon

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Virumaa kolledž on regionaalne akadeemiline õppeasutus, kes panustab kõrgetasemelisse ja konkurentsivõimelisse tehnika- ja insenerialase kõrghariduse andmisesse ning arendus- ja innovatsioonitegevusse.


Õpetamine põhineb motiveeritud ja kompetentsetel töötajatel ning koostööl ettevõtetega. Kolledži lõpetajad on ettevõtlikud, ambitsioonikad ning tööjõuturul kõrgelt hinnatud. Virumaa kolledž vastutab inseneride järelkasvu ja tehnikakultuuri edendamise eest Ida-Virumaal.

Ettevõte/organisatsioon pakub

 • Panustame oma töötajate tervisesse: tervisepäevad, sporditoetus, tervisekontroll, prillide kompensatsioon, psühholoogiline nõustamine; 
 • Pakume lisapuhkust: jõulupuhkus, suvine tööaeg;
 • Oluliste tähtpäevade meelespidamine ja tähistamine: töötajate juubelid, laste jõulupidu;
 • Toetame ühtsustunnet: korraldame ühisüritusi ja väljasõite Eesti ilusatesse kohtadesse.
Haridus/teadusInfotehnoloogia
 • Töökoormus: 1
Kandideeri kohe
 • Ettevõte/organisatsioon

  Virumaa Kolledž

 • E-mail

  natalja.pavlova@taltech.ee

 • Telefon

  +372 336 3920

 • Kontaktisik

  Natalja Pavlova

 • Ettevõtte kodulehekülg

  https://taltech.ee/

 • Aadress

  Eesti, Ida-Virumaa, Kohtla-Järve

  Järveküla tee 75