This is ssr

ENERGEETIKA TEADUR


Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Virumaa kolledž on regionaalne akadeemiline õppeasutus, kes panustab kõrgetasemelisse ja konkurentsivõimelisse tehnika- ja insenerialase kõrghariduse andmisesse ning arendus- ja innovatsioonitegevusse.

Ametikohtade arv

1

Kandideerimise tähtaeg

31.05.2024

Töö asukoht

Kohtla-Järve, Järveküla tee 75

Tööülesanded

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž ootab avaldusi teaduri ametikoha täitmiseks energeetika valdkonnas. Ametikoha eesmärgiks on energeetika, sh digi- ja rohetehnoloogia teadussuuna arendamine ja osalemine teadus- ja arendusprojektides.


Töö sisu:


 • energiatehnoloogia teadus- ja arendustaotluste koostamine jm valdkondlike rahastusvõimaluste otsimine;
 • osalemine teadus- ja arendusprojektides, katsete ja uuringute läbiviimine ning tulemuste analüüsimine;
 • tulemuste publitseerimine ja teaduskonverentsidel esitamine;
 • suhtlemine ettevõtetega ja teiste partneritega;
 • oma teadusala populariseerimine;
 • oma valdkonnas rakenduskõrghariduse, bakalaureuse- ja magistritööde juhendamine;
 • loengute ja praktikumide läbiviimine;
 • laboratoorse baasi arendamine teadustegevuse vajadusteks.


Ametikoha täitmine ja tööle asumine kokkuleppel, tööleping on tähtajatu.

Haridus

Doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Erialane kogemus

Ametikohal on vajalik:


 • doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon energeetika või lähedasel erialal; 
 • eelistatud on kandidaadid, kellel on energeetika teadus- ja arendusprojektides osalemise kogemused; 
 • tööks vajalik keeleoskus: eesti keele oskus soovitavalt kesktasemel, inglise keele oskus kesktasemel.

Keeleoskus

Eesti ja inglise keel kesktasemel.

Kandideerimisel nõutavad dokumendid

Kandideerimiseks palume hiljemalt 31. maiks 2024 saata läbi kandideerimislingi, vajutades nuppu „Kandideeri kohe“ järgmised dokumendid:


 • motivatsioonikiri;
 • antud ametikohale vastavat haridust tõendavate dokumentide koopiad; 
 • CV koos publikatsioonide loeteluga;
 • akadeemilise tegevuse portfoolio, mis sisaldab motiveeritud enesehinnangut akadeemilise karjääri korralduse määruse lisas 3 „Akadeemilise hindamise maatriks“ toodud teaduri ametikoha nõuete täitmise kohta (esitab vaid ülikooli töötaja) või vabas vormis senise akadeemilise tegevuse ja tööks vajalike kompetentside hinnang (esitab vaid väliskandidaat);
 • kandidaadi soovil muud olulised dokumendid.


Lisainfot kandideerimiseks vajalike dokumentide ja värbamisprotsessi kohta saab aadressil konkurss@taltech.ee.

Lisainformatsioon

Õpetamine põhineb motiveeritud ja kompetentsetel töötajatel ning koostööl ettevõtetega. Kolledži lõpetajad on ettevõtlikud, ambitsioonikad ning tööjõuturul kõrgelt hinnatud. Virumaa kolledž vastutab inseneride järelkasvu ja tehnikakultuuri edendamise eest Ida-Virumaal.

Ettevõte/organisatsioon pakub

 • Panustame oma töötajate tervisesse: tervisepäevad, sporditoetus, tervisekontroll, prillide kompensatsioon, psühholoogiline nõustamine; 
 • Pakume lisapuhkust: jõulupuhkus, suvine tööaeg;
 • Oluliste tähtpäevade meelespidamine ja tähistamine: töötajate juubelid, laste jõulupidu;
 • Toetame ühtsustunnet: korraldame ühisüritusi ja väljasõite Eesti ilusatesse kohtadesse.
Haridus/teadusEnergeetika/elekter
 • Tööaeg: Täistööaeg
 • Töökoormus: 1
Kandideeri kohe